منو

شنبه 04خرداد 1398

سبت 21 رمضان 1440

Saturday 25 May 2019

قابل توجه پزشکان /مهندسان/کارشناسان رسمی

رهنمود حسابداری تعداد نمایش : (26) تاریخ انتشار : 1398/02/02

پزشکان /مهندسان/کارشناسان رسمی

جهت بهره مندی از مفاد دستورالعمل تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م برای عملکرد ۱۳۹۷ (مالیات مقطوع توافق ث) ، توصیه میشود نسبت به قطعیت مالیات عملکرد ۹۶ خود اطمینان حاصل نمایید .

اخبار و مقالات


نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی