منو

چهارشنبه 30مرداد 1398

أربعاء 20 ذيحجه 1440

Wednesday 21 August 2019

انتشار دانشنامه استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی

رهنمود حسابداری تعداد نمایش : (69) تاریخ انتشار : 1398/02/03

بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRSF) به تازگی نسخه سال 2019 دانشنامه استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS Taxonomy) را منتشر کرده است.

این دانشنامه شامل تغییراتی است که در پی به روزرسانی ناشی از تجربه عمومی و بهبودکلی در نسخه 2018 دانشنامه استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی صورت گرفته است. 
این دو به روز رسانی شامل موارد زیر است: 
• بهروزرسانی 1 درنسخه 2018 دانشنامه استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی تجربه عمومی (استاندارد بینالمللی گزارشگری مالی شماره 13 (IFRS 13) با عنوان «اندازه گیری ارزش منصفانه»). 
• به روزرسانی 2 در نسخه 2018 دانشنامه استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی بهبودهای کلی. 
پرونده این دانشنامه و اطلاعات مربوط به آن اینجا در دسترس است. 

اخبار و مقالات


نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی