شنبه 29شهريور 1399

سبت 02 صفر 1442

Saturday 19 September 2020

غیرقانونی بودن تشخیص مالیات بر اساس تراکنش های بانکی قبل از سال ۱۳۹۵ رأی مورخ ۹۹/۲/۲۰ شعبه ۱۵ بدوی دیوان عدالت علیه سازمان امور مالیاتی

رهنمود حسابداری تعداد نمایش : (64) تاریخ انتشار : 1399/06/16

منبع:دیوان عدالت اداری


نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی