شنبه 29شهريور 1399

سبت 02 صفر 1442

Saturday 19 September 2020

️ دستورالعمل مورخ ۱۶/ ۶/ ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی در خصوص

رهنمود حسابداری تعداد نمایش : (30) تاریخ انتشار : 1399/06/17

نحوه اقدام در خصوص چگونگی انتقال مانده بستانکاری مالیات و عوارض ارزش افزوده قطعی شده آخرین دوره مالیاتی قبل از انتقال پرونده از سامانه ارزش افزوده به سامانه سنیم

منبع:سازمان امور مالیاتی کشور


نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی