چهارشنبه 28ارديبهشت 1401

أربعاء 17 شوال 1443

Wednesday 18 May 2022

از تاریخ ۱۸/ ۲/ ۱۴۰۱ به بعد؛صرفا اعتراضاتی که از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی در موعد مقرر به ادارات کل امور مالیاتی تسلیم شود به عنوان اعتراض قابل رسیدگی مجدد بوده

رهنمود حسابداری تعداد نمایش : (37) تاریخ انتشار : 1401/02/04

بر اساس دستورالعمل مالیاتی مورخ ۱۲/ ۱۱/ ۱۴۰۰ رئیس کل سازمان امور مالیاتی

از تاریخ ۱۸/ ۲/ ۱۴۰۱ به بعد؛صرفا اعتراضاتی که از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی در موعد مقرر قانونی به ادارات کل امور مالیاتی تسلیم شود به عنوان اعتراض قابل رسیدگی مجدد بوده،

و مواردی که از سایر طرق ارسال می شوند در اجرای ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۲/ ۳/ ۱۴۰۰، مورد رسیدگی مجدد قرار نخواهند گرفت.

منبع:سازمان امور مالیاتی کشور


نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی