جمعه 09اسفند 1398

الجمعة 05 رجب 1441

Friday 28 February 2020

حسابداری منابع انسانی

تعداد نمایش : (23) تاریخ انتشار : 1394/10/12

دوره زمانی این دوره ۶ ماه می باشد.دوره آموزشی حسابداری صنعتی مشتمل بر دوره های ... به صورت ‍‍پ‍یشرفته و مقدماتی برگزار می گردددوره زمانی این دوره ۶ ماه می باشد.دوره آموزشی حسابداری صنعتی مشتمل بر دوره های ... به صورت ‍‍پ‍یشرفته و مقدماتی برگزار می گردد


نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی