منو

شنبه 04خرداد 1398

سبت 21 رمضان 1440

Saturday 25 May 2019

آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده پاییز اعلام شد

رهنمود حسابداری تعداد نمایش : (65) تاریخ انتشار : 1397/10/03

به نقل از سازمان امور مالیاتی، محمد مسیحی اظهار داشت: مطابق قانون، مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده حداکثر ۱۵ روز پس از پایان هر فصل مهلت دارند اظهارنامه مالیاتی خود را از طریق سایت عملیات الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده به آدرس WWW.EVAT.IR ارایه و مالیات و عوارض ابرازی را پرداخت کنند.

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: مودیان مالیاتی به منظور برخورداری از هرگونه تسهیلات قانونی و جلوگیری از تعلق جرایم مالیاتی، نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تا تاریخ ۱۵ دی ماه ۱۳۹۷ اقدام کنند.

اخبار و مقالات


نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی