منو

جمعه 06ارديبهشت 1398

الجمعة 21 شعبان 1440

Friday 26 April 2019

کارگاه اظهارنامه عملکرد/ویژه اشخاص حقیقی دید و بازدید سال 98 حسابداران رسمی استان خراسان آغاز سال 1398  مبارک بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ مورخ ۹۷/۱۲/۲۸   درآمد ناشی از ارزیابی سرمایه گذاری ها _نقل و انتقال سهام _سود سهام دریافتی نحوه محاسبه تسعیر ارز برای اخذ مالیات تعیین شد

اخبار

رویداد

آرشیو

کتاب ها و مقالات

آرشیو

رهنمود ها