جمعه 26شهريور 1400

الجمعة 10 صفر 1443

Friday 17 September 2021

اخبار

اخبار

رهنمود حسابداری

فراخوان همکاری آزمایشگاه های ذی صلاح برای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، کوروش محمدی، با بیان اینکه یکی از الزامات اساسی در راستای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به منظور استقر

اخبار

رهنمود حسابداری

دادنامه مبنی بر غیر قانونی بودن مطالبه مالیات ناشی از تراکنش های بانکی

دادنامه مورخ ۱۶/ ۵/ ۱۴۰۰ شعبه سوم دیوان عدالت اداری مبنی بر غیر قانونی بودن مطالبه مالیات ناشی از تراکنش های بانکی ابلاغ شد.
صرف تراکنش های بانکی، خود

اخبار

رهنمود حسابداری

بخشنامه مالیاتی مورخ ۱۵/ ۶/ ۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی در خصوص؛

ارسال آیین نامه حمایت از مالکان، متصرفات قانونی و بهره برداران خصوصی و غیردولتی آثار غیرمنقول و بافت های تاریخی-فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی و تار

اخبار

رهنمود حسابداری

رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع :ابطال بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص هزینه بیمه خدمات درمانی موضوع ماده ١٣٧ قانون مالیاتهای مستقیم

ابطال عبارت کارفرمایان بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی می توانند صرفاً از کسر حق بیمه درمانی پرداختی حقوق بگیران بیمه شده در بخشنامه ٢٠٠٠ /٩٨ / ۴۴ مور

اخبار

رهنمود حسابداری

ابلاغ اصلاحیه جدید نظامنامه ماده ۱۹ قانون تجارت در خصوص معافیت کسبه جزء از دفتر تجارتی مورخ ۱۴۰۰/۶/۳

تعریف و معیار جدید کسبه جزء:
۱) کسبه، پیشه وران ،تولید کنندگان و نظایر آنها که فروش سالیانه آنان از چهارمیلیارد ریال تجاوز نمی کند.
۲) ارائه دهندگان خ

اخبار

رهنمود حسابداری