شنبه 21فروردين 1400

سبت 28 شعبان 1442

Saturday 10 April 2021

اخبار

اخبار

رهنمود حسابداری

معاون فناوری های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد: استعلام بدهی مالیاتی و ممنوع الخروجی از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی


معاون فناوری های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به راه اندازی درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی گفت: امکان استعلام بدهی مالیاتی و ممنوع ال

اخبار

رهنمود حسابداری

بخشنامه بخشودگی جرائم بدهی بیمه تامین اجتماعی سال ۱۴۰۰

برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
منبع:وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

اخبار

رهنمود حسابداری

️بخشنامه موضوع ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص درآمد شرکت‌های تعاونی مصرف

برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
منبع:سازمان امورمالیاتی کشور

اخبار

رهنمود حسابداری

اخبار

رهنمود حسابداری

نسخه جدید پرسش و پاسخ بانک مرکزی درخصوص قانون چک

با توجه به تصویب قانون جدید چک و اجرایی شدن آن در آینده نزدیک، مجموعه سوالات قانون جدید صدور چک در صفحه نخست سایت بانک مرکزی، بخش سوالات متداول بروزرس

اخبار

رهنمود حسابداری

اطلاعیه حقوق و مزایای حین کار کارگران دایم و موقت مشمول قانون کار در سال ۱۴۰۰

برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
منبع:وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی

اخبار

رهنمود حسابداری

ابلاغ تغییرات جدید در مقررات صادرات و واردات مصوب در قانون بودجه سال ۱۴۰۰

برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
منبع:وزارت امور اقتصاد و دارایی

اخبار

رهنمود حسابداری

معاون حقوقی و فنی مالیاتی‌ سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: موافقتنامه اجتناب ازاخذ مالیات مضاعف بین ایران و بوسنی و هرزگوین

معاون حقوقی و فنی مالیاتی‌ سازمان طی بخشنامه ای قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیاتهای بر درآمد و دارایی ب

اخبار

رهنمود حسابداری

بخشنامه مورخ ۲۱/ ۱۲/ ۹۸ سازمان امور مالیاتی در خصوص ؛

ابلاغ متن اصلاحی ضوابط اجرایی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم مبنی بر ...
افزایش دامنه تسهیلات برای اشخاص حقوقی از ۵ میلیارد ریال و بال