منو

شنبه 04خرداد 1398

سبت 21 رمضان 1440

Saturday 25 May 2019

رهنمود شماره(8)درج معاملات فصلی مبالغ پرداختی در هر فصل،بابت خرید بلیط های هواپیما برای گزارشات فصلی شرکت ها

رهنمود حسابداری تعداد نمایش : (865) تاریخ انتشار : 1397/11/01

اخبار و مقالات


نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی