جمعه 26شهريور 1400

الجمعة 10 صفر 1443

Friday 17 September 2021

با ابطال بند 2 نامه شماره 8664/235 مورخ 1399/5/25 سازمان امور مالیاتی صرف تغییر نشانی و انتقال محل فعالیت مودی از یک محل به محل دیگر به منزله شروع فعالیت جدید برای او محسوب نخواهد شد

رهنمود حسابداری تعداد نمایش : (29) تاریخ انتشار : 1400/06/07

منبع:سازمان امور مالیاتی کشور


نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی