جمعه 26شهريور 1400

الجمعة 10 صفر 1443

Friday 17 September 2021

ابلاغ اصلاحیه جدید نظامنامه ماده ۱۹ قانون تجارت در خصوص معافیت کسبه جزء از دفتر تجارتی مورخ ۱۴۰۰/۶/۳

رهنمود حسابداری تعداد نمایش : (26) تاریخ انتشار : 1400/06/09

تعریف و معیار جدید کسبه جزء:

۱) کسبه، پیشه وران ،تولید کنندگان و نظایر آنها که فروش سالیانه آنان از چهارمیلیارد ریال تجاوز نمی کند.

۲) ارائه دهندگان خدمات در هر زمینه ای که عایدی غیر خالص آنها متجاوز از دومیلیارد ریال نباشد.


نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی