جمعه 26شهريور 1400

الجمعة 10 صفر 1443

Friday 17 September 2021

ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۸-۲۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸درباره شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی

رهنمود حسابداری تعداد نمایش : (37) تاریخ انتشار : 1400/06/13

منبع:سازمان امور مالیاتی کشور


نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی