منو

شنبه،04فروردين97

رویداد

رویداد

رهنمود حسابداری
(24) ()

برای اولین بار رویداد مالی سال 97 در شهر مقدس

برای اولین بار در مشهد آنچه که در تجارت نیاز است..... ✔️دادرسی مالیاتی و ارزش افزوده 👈استاد : جناب آقای احمد غفارزاده / عضو هیأت مستشاری ✔️گزار

رویداد

علی قبول
(44) ()

کارگاه یک روزه گزارش معاملات فصلی وحقوق و دستمزد ( دوره دوم )

کارگاه یک روزه گزارش معاملات فصلی وحقوق و دستمزد ( دوره دوم ) 🔸سرفصل های دوره گزارش های معاملات فصلی:👇 🔸آشنایی با مقررات مربوط به مواد 169و16

رویداد

علی قبول
(49) ()

پیش ثبت نام آغاز شد.آنچه در تجارت نیاز است...برای اولین بار در مشهدمقدس

پیش ثبت نام آغاز شد.آنچه در تجارت نیاز است... برای اولین بار درشهر مشهدمقدس ☑️دادرسی مالیاتی و ارزش افزوده استاد : جناب آقای احمد غفارزاده عضو ه

رویداد

علی قبول
(45) ()

انبارگرداني و حسابداري انبار ارايه دهنده محمد قبول شهرك صنعتي توس+عکس

انبارگرداني و حسابداري انبار ارايه دهنده محمد قبول شهرك صنعتي توس ١٩بهمن١٣٩٦

رویداد

علی قبول
(1) ()

دوره آموزشی:همه چیز درباره گزارشات معاملات فصلی زمان 27 بهمن 1396

🔴دوره آموزشی: همه چیز درباره گزارشات معاملات فصلی👤ارائه : آقای محمد قبول➖ عضو جامعه حسابداران رسمی ایران (iacpa)➖ عضو انجمن حسابداران خبره ایر

رویداد

علی قبول
(66) ()

دوره آموزشی:همه چیز درباره گزارشات معاملات فصلی زمان 27 بهمن 1396

🔴دوره آموزشی: همه چیز درباره گزارشات معاملات فصلی👤ارائه : آقای محمد قبول➖ عضو جامعه حسابداران رسمی ایران (iacpa)➖ عضو انجمن حسابداران خبره ایر

رویداد

علی قبول
(45) ()

دوره آموزشی : حقوق و دستمزد زمان 26 بهمن 1396

🔴دوره آموزشی حقوق و دستمزد👤مدرس : آقای محمد قبول➖ عضو جامعه حسابداران رسمی ایران (iacpa)➖ عضو انجمن حسابداران خبره ایران➖عضو انجمن حسابداری ای

رویداد

علی قبول
(51) ()

دوره آموزشی : انبار گردانی و حسابداری انبار زمان : 19 بهمن 1396

🔴دوره آموزشی انبار گردانی و حسابداری انبار👤ارائه : آقای محمد قبول➖ عضو جامعه حسابداران رسمی ایران (iacpa)➖ عضو انجمن حسابداران خبره ایران➖عضو

رویداد

رهنمود حسابداری
(70) ()

دوره آموزشی آیین دادرسی مالیاتی

🔴دوره آموزشی آیین دادرسی مالیاتی👤ارائه : آقای محمد قبول➖ عضو جامعه حسابداران رسمی ایران (iacpa)➖ عضو انجمن حسابداران خبره ایران➖عضو انجمن حساب

رویداد

رهنمود حسابداری
(57) ()

سمینارکاربردی تجزیه و تحلیل صورت های مالی

🔴سمینارکاربردی تجزیه و تحلیل صورت های مالی👤ارائه : آقای محمد قبول➖ عضو جامعه حسابداران رسمی ایران (iacpa)➖ عضو انجمن حسابداران خبره ایران➖عضو

[PAGING]