منو

شنبه 04خرداد 1398

سبت 21 رمضان 1440

Saturday 25 May 2019

رویداد

رویداد

رهنمود حسابداری

همایش نکات کاربردی قانون مالیات های مستقیم،ارزش افزوده،گزارش فصلی و دادرسی مالیاتی


💥برای اولین بار در شهر شیراز 💥
⁉️ آنچه از قوانین مالیاتی نمیدانیم
📚 همایش نکات کاربردی قانون مالیات های مستقیم،ارزش افزوده،گزارش فصلی و دادرسی مال

رویداد

رهنمود حسابداری

برگزاری کارگاه اظهارنامه عملکرد/ویژه اشخاص حقیقی /استاد محمد قبول


کارگاه اظهارنامه عملکرد/ویژه اشخاص حقیقی با تدریس استاد جناب آقای محمد قبول مورخ 12 اردیبهشت 1398 در تهران برگزار گردید..


.

.

.

رویداد

رهنمود حسابداری

کارگاه اظهارنامه عملکرد/ویژه اشخاص حقیقی

🔍قابل توجه مدیران و مشاوران مالی، حسابداران حرفه ای🔎
📜کارگاه اظهارنامه عملکرد📜👨🏼‍💻ویژه اشخاص حقیقی👩🏻‍💻
سرفصل:
نحوه تکمیل اظهارنامه،

رویداد

رهنمود حسابداری

دید و بازدید سال 98 حسابداران رسمی استان خراسان

دید و بازدید سال 98حسابداران رسمی استان خراسان با حضور ریاست شورایعالی و هیات مدیره جامعه حسابداران رسمی ایران


.

رویداد

رهنمود حسابداری

دوره آموزشی انبار گردانی

⭕️ثبت نام آغاز شد⭕️💥قابل توجه مدیران شرکت ها💥💥مدیران مالی و حسابداران💥⭕️دوره آموزشی⭕️⚡️انبار گردانی⚡️***ویژه پایان سال***به صورت حرفه ای و تخصصی ب

رویداد

رهنمود حسابداری

دوره حرفه ای مشاور مالی و مالیاتی

📚دوره حرفه ای مشاور مالی و مالیاتی
هدف دوره 👈🏻انتقال تجربه و راهکارهای ارتقا سطح دانش به مشاور مالی و مالیاتی
👤 استاد: جناب آقای محمد قبول➖عضو جام

رویداد

رهنمود حسابداری

دوره آموزشی دوروزه نحوه تهیه صورت های مالی و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

⭕️ثبت نام آغاز شد⭕️💥قابل توجه مدیران شرکت ها💥💥مدیران مالی و حسابداران💥
📚دوره آموزشی دوروزه نحوه تهیه صورت های مالی و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی(ه

اخبار و مقالات